Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü 

 1- Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü nedir? 

✈ Uçak Gövde-Motor Bakım, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlileri yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

✈ Ülkemizde havacılık sektörüne yapılan yatırımlar nedeniyle, hava yolu şirketlerimizin uçak teknisyeni ihtiyacı da artmaktadır.

✈ Bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olan kişiler gerek ülkemizde gerek uluslararası kuruluşlarda hızlıca iş bulabilmektedir.

 2- Uçak Gövde-Motor Bakımı lisans dereceleri? 

✈ Uçak bakım teknisyenleri lisans programlarına göre derecelendirilmiştir;

  • Lisans A: Hat Bakım Mekanik Teknisyeni

  • Lisans B1: Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Mekanik)

  • Lisans B2: Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Aviyonik)

  • Lisans C: Hava Aracı Üs Bakım Mühendisi veya Teknisyeni Uçak Gövde Motor Bakımdan mezun olan öğrenciler B1 Lisans derecesine girmektedir.

2020-07-how-to-become-an-ap-mechanic-2.j

 3- Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümünün çalışma alanları nelerdir? 

✈ Uçak Gövde - Motor Bakım mezunları sivil havacılık kuruluşlarına ait hava aracı bakım onarım merkezleri, hava aracı parçası üreten tesisler, savunma sanayi gibi birçok alanda çalışabilmektedir.

✈ Havalimanları ve hava yolu şirketlerinin bakım hangarlarında uçakların, gövde, yapısal bileşenleri, motor ve motorla ilişkili sistemlerinde bakım ve onarım işlemlerini yürütürler.

 4- Maaşlar ile ilgili olarak; 

✈ Uçak Teknisyenleri işe başladıkları zaman “4-6 bin TL” arasında maaş almaktadır. Bu fiyatlar firmadan firmaya değişkenlik gösterebilmektedir. Çalışanların, gerekli modül sınavlarını vermesi ve logbook doldurması sonrası C/S ve S/S (Yetkili Teknisyen) olduklarında ise ortalama ''11-20 bin TL'' maaş almaktadır.

 5- Bölüme girmek için gerekli olan puan ve türü ise; 

✈ Uçak Gövde Motor Bakım bölümü sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2021 verilerine göre (devlet üniversiteleri için), taban puan: 347,54- 429,73 arasında değişiklik gösterirken; sıralama ise 162.829-72.267 arasında değişmektedir.

bkm.png